KORIŠTENJE IGRALIŠTA DJEČJEG VRTIĆA KOCKICA LIPIK DOZVOLJENO JE POLAZNICIMA DJEČJEG VRTIĆA!

SAMO U VRIJEME RADA VRTIĆA!