PROTOKOL ZA SPRJEČAVANJE I SUZBIJANJE EPIDEMIJE COVID-19 U DV KOCKICA LIPIK U PEDAGOŠKOJ GODINI 2020./2021. UPUTE PREUZETE OD HRVATSKOG ZAVODA ZA JAVNOG ZDRAVSTVA I MINISTARSTVA ZNANOSTI I OBRAZOVANJA, Zagreb, 24.08.2020.


Rad u dječjem vrtiću u sadašnjim epidemiološkim uvjetima, uz poštivanje ovih uputa, smatra se jednako sigurnim za djecu i zaposlenike kao i rad od kuće.


VAŽNO JE DA RODITELJI BUDU UPOZNATI SA UPUTAMA, A POSEBNO:
• da ne dolaze u pratnji djeteta ako imaju simptome zarazne bolesti (npr. povišena tj temperatura, kašalj, poteškoće u disanju, poremećaj osjeta njuha i okusa, grlobolja, proljev, povraćanje), ako im je izrečena mjera samoizolacije ili ako imaju saznanja da su zaraženi s COVID-19.
• da ne dovode dijete u vrtić ako ono ima simptome zarazne bolesti (npr. povišena tj temperatura, kašalj, poteškoće u disanju, poremećaj osjeta njuha i okusa, grlobolja, proljev, povraćanje), ako im je izrečena mjera samoizolacije ili ako imaju saznanja da su zaraženi s COVID-19.
• u slučaju da djetetu curi nos, kašlje ili kiše a roditelj navodi kako se radi o alergiji, roditelj je dužan odgojitelju i/ili zdravstvenoj voditeljici dostaviti potvrdu ili nalaz koji pokazuje kako je dijete alergično te kako nije zarazno

 • roditelj će poticati stvaranje rutine pranja ruku djece. Ruke se peru toplom vodom i sapunom. Djeci se ne preporučuje dezinficirati ruke brzosušećim alkoholnim dezinficijensima.
 • roditeljima novoupisane djece u periodu prilagodbe djeteta (od 1. rujna do 7. rujna) dozvoljen je ulazak u ustanovu
 • na ulazu su dužni dezinficirati ruke te staviti zaštitnu masku na lice, dezinficirati obuću ispred ulaznih vrata ustanove
 • dolazak je određen prema prethodno napravljenom rasporedu tako da istovremeno u sobi dnevnog boravka mogu biti najviše tri roditelja te se zadržati 15-ak minuta. Pritom vode računa da održavaju potreban razmak sa drugom djecom i roditeljima
 • roditelj/skrbnik dovodi dijete u vrtić do garderobe djetetove skupine. Roditelj ne ulazi u sobe dnevnog boravka, odnosno u prostore gdje borave djeca.
 • na dvorištu vrtića mogu istovremeno boraviti dvije ili tri skupine, a u šetnju odlazi svaka odgojna skupina zasebno
 • tijekom boravka unutar vrtića, vodi se računa da djeca i odgajatelji različitih odgojnih skupina nisu u međusobnom kontaktu
 • Ustanova vodi evidenciju o ulasku ovlaštenih/neovlaštenih osoba/djece u vrtiće, vodi se evidencija njihovog ulaska/izlaska (datum, ime, prezime, telefon)
 • Ovlaštena osoba ulazi u vrtić sa maskom (odrasla osoba) te na ulazu dezinficira ruke, drži razmak od drugih roditelja, djelatnika i odgojitelja barem 1,5m a poželjno 2m.
  Preporučuje se da se ovlaštena osoba ne zadržava u prostorima vrtića duže od 15 minuta, osim ako nije drugačije dogovoreno ili organizirano.
 • ovlaštene osobe za ulazak u vrtiće jesu upisana djeca, jedan roditelj/pratnja djetetu, djelatnici vrtića, ostali kojima je unaprijed dozvoljen ulazak
 • neovlaštene osobe za ulazak u vrtiće jesu drugi roditelj/pratnja djetetu, braća i/ili sestre upisane djece, drugo osoblje koje nije nužno za rad ustanove


 • dijete u vrtić dovodi samo jedan roditelj
 • u dovođenju djeteta mogu se izmjenjivati najviše dvije osobe, po mogućnosti roditelji djeteta
 • roditelj je prije dolaska u ustanovu dužan djetetu izmjeriti temperaturu te izmjerenu vrijednost prenijeti odgajatelju koji to upisuje u mjesečnu listu praćenja temperature djece


MASKE ZA LICE. Svaka osoba koja ulazi u prostore vrtića mora imati masku za lice.
NEOPHODNO JE DA SE MASKE NOSE NA ISPRAVAN NAČIN.

 • djeca tijekom boravka u vrtiću ne nose zaštitne maske


MJERENJE TEMPERATURE I PRAĆENJE SIMPTOMA. DJECA. Roditelji su dužni svakodnevno mjeriti tjelesnu temperaturu djeteta te upisivati u evidencijsku knjigu. U slučaju pojave bilo kakvih simptoma u djece roditelj ne smije dovoditi dijete u vrtiće, već se javljaju ravnatelju ustanove ili odgojitelju skupine i izabranom liječniku/pedijatru.


SUMNJA NA COVID-19. Znakovi koji upućuju na moguću zarazu:
• povišena tjelesna temperatura (pod pazuhom >37,2)
• simptomi respiratorne bolesti – kašalj, grlobolje, poteškoće disanja
• gastrointestinalne smetnje (proljev, povraćanje, bol u trbuhu)
Djeca sa znakovima svih drugih zaraznih bolesti koje se prenose uobičajenim socijalnim kontaktom također ne dolaze u vrtiće.


POSTUPANJE U SLUČAJU SUMNJE NA ZARAZU.
• djelatnik/dijete ostaje kod kuće, javlja se telefonom izabranom liječniku/pedijatru; o navedenom roditelj ili djelatnik obavještava ustanovu
• ako se simptomi pojave tijekom boravka u ustanovi, dijete se izolira iz skupine do pojave roditelj, a djelatnik odmah napušta ustanovu


BROJ NADLEŽNOG EPIDEMIOLOGA: dr. ANTE VITALIA 098 982 9204