Naziv projekta: “Unapređenje usluga Dječjeg vrtića Kockica Lipik”
Kod projekta UP.02.2.2.16.0129
Korisnik projekta: Dječji vrtić Kockica Lipik
Partner: Grad Lipik

Predviđena provedba projekta je 20 mjeseci
Ugovor je potpisan (03.02.2022.)
UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA 1.173.855,68 kuna

Voditelj projekta – Kristina Grgić

Ciljevi koje ćemo ostvariti preko projekta

  • Uvesti produženi boravak, dodatnih 4 sata nakon redovnog rada vrtića
  • osigurati prehranu za produženi rad
  • omogućiti bolju ravnotežu poslovnog i obiteljskog života obitelji s uzdržavanim članovima uključenim u programe ranog i predškolskog odgoja
  • Opremiti kuhinju novim aparatima za bolju pripremu hrane u vrtiću
  • Zapošljavanje novih djelatnika
  • Unapređenje postojećih kratkih programa
  • Uvođenje novih kratkih programa sportska igraonica, igraonica na engleskom jeziku i ekološki program za djecu

Unaprjeđenje usluga i produljenje radnog vremena vrtića s ciljem omogućavanja bolje ravnoteže poslovnog i obiteljskog života obitelji. Produljeno radno vrijeme Vrtića omogućit će zapošljavanje dodatnog osoblja i stručnih suradnika u vrtiću sukladno potrebama roditelja.

Projekt ima za cilj uvesti produženi boravak dodatnih 4 sata nakon redovnog rada vrtića, osigurati prehranu za produženi boravak, opremiti dotrajali kuhinjski inventar što podrazumijeva zamjenu dotrajalih i nabavu novih kuhinjskih aparata kako bi se omogućila kvalitetna priprema zdrave hrane u vrtiću.

Potreba produženog boravka vrtića rezultat je trendova suvremenog obiteljskog života, te će novo radno vrijeme dobro doći obiteljima gdje roditelji rade i nemaju mogućnost korištenja obiteljskog čuvanja djece.

Projektom bi se unaprijedili postojeći kratki programi produljenog boravka jer se planira uvođenje 3 nova kraća programa (sportska igraonica, igraonica na engleskom jeziku i ekološki program za djecu). Osim nabave novog kuhinjskog inventara kuhari bi bili dodatno educirani o potrebama i načinu zdrave prehrane djece vrtićke dobi.

Zaposlit će se stručni kadar na pola radnog vremena.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.