Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (N.N. 10/97, 107/07. i 94/13.) i članka 47. Statuta Dječjeg vrtića Kockica Lipik, Upravno vijeće na svojoj 4. sjednici održanoj 6. kolovoza 2020. godine donijelo je:

O D L U K U

o raspisivanju natječaja za radno mjesto odgojitelj/ica

8.-Odluka-o-raspisivanju-natjecaja-za-odgojitelje